Informasjon til eleven

  OVERN TRAFIKKSKOLE


  Trafikkskolen har laget en viktig informasjon til deg med følgene punkter.


  Søknad om førerkort: Gå inn på vegvesen.no Trykk så på linken din side. Videre logger du deg inn på samme måte som nettbanken. Trykk så på søknad om førerkort, fyll inn opplysninger og send inn. Krysser du av at du bruker briller/kontaktlinser medbring optikerattest for førerkort samme dag som du tar teoriprøven på Trafikkstasjonen og lever den til de bak skranken.

  Legitimasjon og TGK bevis: Husk å ta med legitimasjon og trafikalt grunnkursbevis til hver kjøretime du skal ha. Om du har et førerkort fra før tar du kun med det.

  Betaling: Sender faktura på epost etter hver kjøretime. Om en ønsker å betale flere kjøretimer av gangen så gi beskjed om det så sender vi faktura på det.

  Før praktisk prøve skal alle kjøretimer/obligatoriske timer være innbetalt.

  Pakke: Ønskes pakke skal denne være innbetalt etter første kjøretime. Pakken har 1 års varighet etter betalt pakke. Pakke refunderes ikke. Gi beskjed om du ønsker pakke så sender vi deg faktura på pakke med banegebyr.

  Avbestilling: Dersom du ikke kan ta den oppsatte kjøretimen(e) må avbestilling skje senest kl. 1200 to (2) dager før den oppsatte timen(virkedager). Møtes det ikke for oppsatte timen(e), blir en belastet for hele beløpet som må betales.

  Oppmøtetid: Det skal møtes opp til oppsatt time(er) til avtalt tid, det er godtatt med inntil 15 minutter forsinkelse. Om eleven står for forsinkelsen blir tapt tid trukket fra timen. Møtes det ikke til timen(ene) innen 15 minutter må det selv om betales for i sin helhet med mindre annet er avtalt.

  Taushetsplikt: Kjørelærer har taushetsplikt ovenfor elev.


  Informasjonen fra OVERN TRAFIKKSKOLE er gjennomlest og godtatt.
  Fullt navn:
  Sted:
  Dato:

  Elevens Underskrift(også foresattes underskrift hvis under 18 år):